குரானில் ஏசு, மேரி மாதா குறிப்புகள்.
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

குரானில் ஏசு, மேரி மாதா குறிப்புகள்.

இஸ்லாமியர்களின் புனித நூலான குரானில் ஏசு மற்றும் மேரி மாதா ஆகியோர் குறித்த குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.

இது குறித்த பிபிசியின் சிறுகாணொளி