அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திவரும் ஆப்கான் பெண்கள் இசைக்குழு

அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திவரும் ஆப்கான் பெண்கள் இசைக்குழு

ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த அனைத்து மகளிர் இசைக்குழு ஒன்று, அச்சுறுத்தல்களையும் மீறி உலகின் பல நாடுகளில் தமது கச்சேரியை செய்து வருகின்றனர்.