அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திவரும் ஆப்கான் பெண்கள் இசைக்குழு
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

அதிர்வுகளை ஏற்படுத்திவரும் ஆப்கான் பெண்கள் இசைக்குழு

ஆப்கானிஸ்தானைச் சேர்ந்த அனைத்து மகளிர் இசைக்குழு ஒன்று, அச்சுறுத்தல்களையும் மீறி உலகின் பல நாடுகளில் தமது கச்சேரியை செய்து வருகின்றனர்.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்