அபூர்வ மரபணு கோளாறு: பிரிட்டனில் புதிய ஆய்வு
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

அபூர்வ மரபணு கோளாறு: பிரிட்டனில் புதிய ஆய்வு

  • 26 ஜனவரி 2017

மிகவும் அபூர்வமான மரபணு கோளாறு குறித்து பிரிட்டனில் முன்னெடுக்கப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் புதிய மருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட வாய்ப்பு.