மூளை தானம் கோரும் விஞ்ஞானிகள் - காணொளி

மூளை தானம் கோரும் விஞ்ஞானிகள் - காணொளி

ஒருவர் இறந்த பிறகு அவரது மூளையை மருத்துவ ஆய்வுகளுக்கு தானமாக தந்து உதவுமாறு விஞ்ஞானிகள் கேட்கிறார்கள்.

குறிப்பாக மன அழுத்தம் மற்றும் விபத்தின் பின்னரான மன உளைச்சல் ஆகியவை குறித்த புதிய சிகிச்சைகளுக்கான ஆய்வுகளுக்காக அதிக மூளைகள் தேவைப்படுகின்றன.

இவை குறித்த மேலதிக தகவலுக்காக பொஸ்டனில் உள்ள மூளை வங்கிக்கு பிபிசி குழு சென்றது.