அல்பேனியாவும் ஆட்கடத்தல் தொழிலும்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

அல்பேனியாவும் ஆட்கடத்தல் தொழிலும்

ஐரோப்பாவில் அதிகரித்து வரும் ஆட்கடத்தல் பிரச்சினையால் ஆண்டொன்றுக்கு 3000 பேர் பிரிட்டனுக்குள் கடத்தப்படுகின்றனர்.

உலகின் பல பகுதிகளில் இருந்து அவர்கள் வந்தாலும், பெரும்பாலானவர்கள் அல்பேனியாவிலிருந்தே கடத்தப்படுகின்றனர்.

அவர்களில் பலர் பாலியல் தொழிலில் தள்ளப்படுகின்றனர்.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்