தொப்பியைப் 'பறிகொடுத்தார்' போப் பிரான்சிஸ்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தொப்பியைப் 'பறிகொடுத்தார்' போப் பிரான்சிஸ்

போப் பிரான்சிஸ் தனது தொப்பியை 'பறிகொடுத்துள்ள' சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆனாலும் அதை அவரும் ரசித்துள்ளார்.

என்ன நடந்தது எனதை பாருங்கள்.