உதட்டசைவின் புரிதலில் புதிய பரிமாணம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உதட்டசைவின் புரிதலில் புதிய பரிமாணம்

  • 29 மார்ச் 2017

காது கேளாதவர்கள் உதட்டசைவின் மூலம் புரிந்து கொள்ளும் தொழில்நுட்பத்தில் புதிய ஆய்வு ஒன்று ஆகஸ்ஃபோர்டில் நடைபெறுகிறது.

பிபிசி செய்தியாளர்களின் உதட்டசைவின் மூலம் புரிதலை அதிகரிக்க முயற்சி.