சோமாலியக் கடற்பரப்பில் மீண்டும் கடற்கொள்ளை திரும்பும் அபாயம்

சோமாலியாவில் நிலவும் கடும் வறட்சி மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக கடற்கொள்ளை மீண்டும் தொடங்கும் அபாயம் உள்ளது.

கடற்கொள்ளையின் முக்கியத் தளம் என்று கருதப்படும் நகருக்கு பிபிசி சென்று வந்தது.