தோலுரிக்கப்படும் கழுதைகள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

தோலுரிக்கப்படும் கழுதைகள்

  • 28 ஏப்ரல் 2017

ஆஃப்ரிகாவின் பல நாடுகளில் சட்டவிரோதமாக கழுதைகள் கொலை செய்யப்படுவது அதிகரித்துள்ளன.

அதன் தோல் மருந்துக்கான சீனாவுக்கு ஏற்றுமதி.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்