மீண்டும் அதிபர் ஆனால் ஏராளமான சவால்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மீண்டும் அதிபர் ஆனால் ஏராளமான சவால்கள்

  • 23 மே 2017

இரானின் அதிபராக ஹஸன் ரௌஹானி மீண்டும் தேர்வாகியிருந்தாலும், பெரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நிலையில் அவர் இருக்கிறார்.