நேர்முகத் தேர்வு: இப்படியும் சில கேள்விகள்!
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நேர்முகத் தேர்வு: இப்படியும் சில கேள்விகள்!

நேர்முகத் தேர்வில் கேட்கப்படும் சில கேள்விகள் பல சந்தர்பங்களில் தொடர்புடையதாக இல்லாமலும் எரிச்சலூட்டும் வகையிலும் இருக்கின்றன என்று விமர்சனங்கள்.