தூணில் ஏறும் வினோத போட்டி (காணொளி)

தூணில் ஏறும் வினோத போட்டியை ரசித்திருக்கீறீர்களா?

வழுக்கு மரம் ஏறும் போட்டி போல எண்ணிவிட வேண்டாம்.

இந்த வித்தியாசமான, வினோத போட்டிகள் பலரை கவர்ந்திழுத்திருக்கின்றன.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :