முத்தமிட ஒரு திருவிழா

முத்தமிட ஒரு திருவிழா

கிழக்காசியாவில் உள்ளவர்கள் பொதுவாக ஒருவரை அடுத்தவர் பொது இடங்களில் முத்தமிடமாட்டார்கள்.

அது மேலைநாட்டு கலாச்சாரமாக அங்கு பார்க்கப்படுகின்றது.

ஆனால், சீனாவின் சிச்சுவான் மாகாணத்தில் அபா பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் நண்பர்களை

குடும்பத்தவரை முத்தமிடுவதை பழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

முத்தமிடுவதற்கு தொன்றுதொட்டு கொண்டாடப்படும் ஒரு விழாவையும் அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள்.

இவை குறித்த பிபிசியின் காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :