பெங்குயினில் எத்தனை வகைகள்: உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பென்குயின்களில் 17 வகைகள் மட்டுமே இன்று உயிர் வாழ்வதாக கருதப்படுகிறது. அவற்றின் பெயர்களை உங்களால் கூறமுடியுமா?

சதர்ன் ராக்ஹுப்பர், ஸ்னேர்ஸ் க்ரெஸ்டட் பென்குயின்களை அடையாளம் காணமுடியுமா? தற்போது உலகில் வாழும் பென்குயின்களின் புகைப்படங்களை பார்த்து, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெயரை படிக்காமல் அவற்றை உங்களால் கண்டறிய முடிகிறதா என்று பாருங்கள்.

படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Klein & Hubert
Image caption சின்ஸ்ட்ராப் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Tui De Roy
Image caption நன்னீர் குளத்தில் குளிக்கும் ஸ்னார்ஸ் க்ரெஸ்டட் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Ole Jorgen Liodden
Image caption மஞ்சள் கண்கள் கொண்ட பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Cheryl-Samantha Owen
Image caption சதர்ன் ராக்ஹூப்பர் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Andrew Walmsley
Image caption லிட்டில் ப்ளூ பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Suzi Eszterhas
Image caption பரஸ்பர கோதி சுத்தப்படுத்தும் மக்கரோனி பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Nick Garbutt
Image caption கிங் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Cyril Ruoso
Image caption ஹம்போல்ட் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Andy Rouse
Image caption ஜெண்ட்டூ பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Andy Rouse
Image caption கலாபாகோஸ் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Peter Reese/Naturepl.com
Image caption ஃபியோர்லாண்ட் பென்குயின் ஆண்
படத்தின் காப்புரிமை Tui De Roy/Naturepl.com
Image caption எரெக்ட்-க்ரெஸ்டட் பென்குயின்கள்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Bryan & Cherry Alexander
Image caption குஞ்சுகளுடன் இருக்கும் எம்பெரர் பென்குயின்கள்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Ole Jorgen Liodden
Image caption மகெலனிக் பென்குயின்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Fred Olivier
Image caption அண்டார்டிகாவில் வசிக்கும் அடிலி பென்குயின்கள்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Ann & Steve Toon
Image caption ஆஃப்ரிக்கன் பென்குயின்கள்
படத்தின் காப்புரிமை Naturepl.com/Ole Jorgen Liodden
Image caption சண்டையிடும் ராயல் பெங்கின்ஸ் சண்டை

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

தொடர்புடைய தலைப்புகள்