சமோ தீவில் மட்டுமே வாழும் அபூர்வ பறவைக்கான தேடுதல்

சமோ தீவில் மட்டுமே வாழும் அபூர்வ பறவைக்கான தேடுதல்

டோடோ பறவை நானூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக அழிந்து போய்விட்டது.

குட்டி டோடோ என்று அழைக்கப்படும் அதன் வகையை ஒத்த இன்னுமொரு பறவை இன்னமும் இருக்கிறது. ஆனால், அதுவும் அருகிவருவதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

சமோ நாட்டின் தேசிய பறவையான இதன் பெயர் மனுமேயா. இந்த இன பறவைகளை காப்பாற்ருவதற்கான தேடுதல்கள் ஆரம்பித்துள்ளன.

அந்தப் பறவையின் ஒரேயொரு புகைப்படம் மட்டுமே இருக்கும் சூழலில், தேடுதல் மிகவும் சிக்கலானதாக உள்ளது.

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :