சிங்கப்பூர் : மழலையர் பள்ளியிலும் ரோபோக்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சிங்கப்பூர் : மழலையர் பள்ளியிலும் ரோபோக்கள்

தொழில்நுட்பத்துடன் கலக்க குறைந்த வயது என்ன? நல்லது நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்தால் முன்பள்ளியிலேயே உங்கள் உற்ற நண்பனாக ஒரு ரோபோ கிடைத்துவிடும்.

குழந்தைகள் கற்பதற்கு உதவுவதற்காக முன்பள்ளி கற்கைகளில் அங்கு ரோபோ பொம்மைகளை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார்கள். பிள்ளைகள் எப்படி அதனை ரசிக்கிறார்கள்?

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :