சூரிய விசை மின்சாரம் தயாரிக்கும் சாலை
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சூரிய விசை மின்சாரம் தயாரிக்கும் சாலை

பிரான்சில் உள்ள சூரியவிசைத் தகடு பொருத்திய இந்த சுமார் 1 கி.மீ. நீளமுள்ள சாலை மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து தேசிய மின் தொகுப்புக்கு வழங்குகிறது.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்