கடலை முதல்முறையாக பார்க்கின்ற அகதி குழந்தைகள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

முதல்முறையாக 'கடலை' பார்க்கும் அகதி குழந்தைகளின் பரவசம்

கடலை முதல்முறையாக பார்க்கின்ற அகதி குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தும் காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :