புதிய டிஜிட்டல் யுகம்: பண நோட்டுகள் இன்னும் தேவையா?

புதிய டிஜிட்டல் யுகம்: பண நோட்டுகள் இன்னும் தேவையா?

உலகம் முழுவதும் டிஜிட்டல் மயமாகிக் கொண்டிருக்க பல நாடுகள் பணமில்லா சமூகத்தை நோக்கி செல்கின்றன. மின்னணு முறையில் பரிவர்த்தனைகள் புதிய வடிவை பெற்றுள்ளது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :