நிறங்களை இனம்காண முடியாதவர்களுக்கான சிறப்பு கண்ணாடி (காணொளி)

நிறங்களை இனம்காண முடியாதவர்களுக்கான சிறப்பு கண்ணாடி (காணொளி)

நிறங்களை இனம் காணமுடியாதவர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக புதிய சிறப்பு கண்ணாடி தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கண்ணாடி, வெவ்வேறு நிறங்களின் அலைநீளத்தை வடிகட்டி காண்பிக்கும் திறன்கொண்டது. இந்த கண்ணாடி குறித்த காணொளி

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :