கடல்வாழ் உயிரினங்கள் இடையே நடக்கும் கண்கவர் சண்டை

கடல்வாழ் உயிரினங்கள் இடையே நடக்கும் கண்கவர் சண்டை

கண்மறைவாக நடக்கும் கடல்வாழ் உயிரிகளின் சண்டைகள் வெறித்தனமானவை.

துறவி நண்டு, பீட்லெட் அனிமோன், லிம்பெட் மற்றும் நட்சத்திர மீன் ஆகியவைக்குள்ளே நடக்கும் விதவிதமான சண்டைகளை விளக்குகிறது இந்த காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :