தொட்டிகளில் வளர்க்கப்படும் பவளப்பாறைகள்

தொட்டிகளில் வளர்க்கப்படும் பவளப்பாறைகள்

அழிவின் விளிம்பிலுள்ள பவளப்பாறையடுக்குகளை, தொட்டிகளில் வளர்க்கப்படும் பவளப்பாறைகள் மூலம் பாதுகாக்கும் முயற்சி பெரிய பவளப்பாறையடுக்கு அறக்கட்டளையின் நிதி ஆதரவுடன் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :