உலகிலேயே 2வது பெரிய சைவம் சாப்பிடும் உயிரினம் எது என தெரியுமா?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

உலகில் சிறிய உயிரிகளை உண்டு வாழும் பெரிய சுறாக்களை பற்றி தெரியுமா? (காணொளி)

உலகில் சிறிய உயிரிகளை உண்டு வாழும் பெரிய சுறாக்களை பற்றி தெரியுமா?

இதுதான் பாஸ்கிங் சுறா.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :