உலகில் சிறிய உயிரிகளை உண்டு வாழும் பெரிய சுறாக்களை பற்றி தெரியுமா? (காணொளி)

உலகில் சிறிய உயிரிகளை உண்டு வாழும் பெரிய சுறாக்களை பற்றி தெரியுமா? (காணொளி)

உலகில் சிறிய உயிரிகளை உண்டு வாழும் பெரிய சுறாக்களை பற்றி தெரியுமா?

இதுதான் பாஸ்கிங் சுறா.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :