வேடிக்கையான கருவிகளை உருவாக்கும் வினோதமான கண்டுபிடிப்பாளர்

வேடிக்கையான கருவிகளை உருவாக்கும் வினோதமான கண்டுபிடிப்பாளர்

வழக்கமாக, திறன் மிக்க வகையில் செயல்படவே கருவிகளை கண்டுபிடிப்பாளர்கள் உருவாக்குவார்கள். ஆனால், இந்தக் கண்டுபிடிப்பாளர் உருவாக்கும் கருவிகளின் நோக்கம் வேறு.

ஐந்து வயதிலேயே கருவிகளை உருவாக்கத் தொடங்கிய இவரது கருவிகள் என்ன செய்கின்றன தெரியுமா?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :