அலங்கார பொருட்களாகும் குப்பைகள்!

அலங்கார பொருட்களாகும் குப்பைகள்!

மின்னணு குப்பைகளில் இருந்து புதிய சாதனங்களைத் தயாரித்து லாபம் ஈட்ட வழிகாட்டுகிறது ஓர் ஆஸ்திரியா நிறுவனம். வீட்டு உபயோக பொருட்களை மறுபயன்பாட்டு முறையில், மரச்சாமான்கள், ஆபரணங்களாக வடிவமைத்து அந்த நிறுவனம் விற்பனை செய்து வருகிறது .