புத்தாண்டை வண்ணமயமான பட்டாசுகளால் வரவேற்ற நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா

புத்தாண்டை வண்ணமயமான பட்டாசுகளால் வரவேற்ற நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியா

புத்தாண்டை வண்ணமயமான பட்டாசுகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்களுடன் வரவேற்ற நியூசிலாந்தின் ஆக்லாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரங்கள்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :