2018-இல் சர்வதேச வானிலையை கணிக்கும் பிபிசியின் அலசல் (காணொளி)

2018-இல் சர்வதேச வானிலையை கணிக்கும் பிபிசியின் அலசல் (காணொளி)

உலகம் முழுவதும் தீவிர பருவநிலை மற்றும் அதிகரிக்கும் வெப்பநிலை கடந்த ஆண்டு நிலவியது. இந்நிலையில் 2018-ஆம் ஆண்டு உலகின் பருவநிலை எப்படியிருக்கும் என்பது குறித்த பிபிசியின் அலசல்.

பிற செய்திகள்

சமூகஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :