உலகின் மிகவும் ஆபத்தான பூனை

உலகின் மிகவும் ஆபத்தான பூனை

இந்தத் தாய்ப் பூனை இரை தேடி ஓர் இரவில் 32 கி.மீ வரை நடக்கும். இவ்வகை பூனைகளின் 60% வேட்டைகள் வெற்றியே.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :