சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்புவது எப்படி?

சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்புவது எப்படி?

கடைசி நிமிடத்தில் செய்யும் சூழ்ச்சியின் மூலம் நிலத்தில் ஓடும் விலங்குகளில் மிகவும் வேகமான விலங்கான சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்பிக்கலாம். அந்த சூழ்ச்சி என்ன?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: