சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்பிப்பது எப்படி?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்புவது எப்படி?

கடைசி நிமிடத்தில் செய்யும் சூழ்ச்சியின் மூலம் நிலத்தில் ஓடும் விலங்குகளில் மிகவும் வேகமான விலங்கான சிறுத்தையிடம் இருந்து தப்பிக்கலாம். அந்த சூழ்ச்சி என்ன?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

தொடர்புடைய தலைப்புகள்