நீருக்கடியில் நடக்கும் வியக்கத்தக்க கொலைகள்!

நீருக்கடியில் நடக்கும் வியக்கத்தக்க கொலைகள்!

இரைகளுக்காக தனது ரகசிய ஆயுதங்களுடன் கடலுக்கடியில் காத்திருக்கும் வியக்கத்தக்க விலங்குகள் பற்றி தெரியுமா?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: