உலகம் முழுவதிலும் எப்படி தோன்றியது அரிய சந்திர கிரகணம் (காணொளி)

உலகம் முழுவதிலும் எப்படி தோன்றியது அரிய சந்திர கிரகணம் (காணொளி)

உலக நாடுகளில் சூப்பர் புளூ பிளெட் மூனின் அரிய தோற்றம் கண்கொள்ளா காட்சியாக பலராலும் பார்த்து ரசிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :