இந்தியாவில் இருந்து ஐரோப்பாவுக்கு பறக்கும் தூக்கணாங்குருவிகள் (காணொளி)

இந்தியாவில் இருந்து ஐரோப்பாவுக்கு பறக்கும் தூக்கணாங்குருவிகள் (காணொளி)

இயற்கையின் தலைசிறந்த பயணிகளாக இந்தியாவில் இருந்து ஐரோப்பா செல்லும் பறவைகள் பற்றிய காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :