ஈர்ப்பு விசை இல்லாத அந்தரத்தில் நடைபெற்ற முதலாவது இரவு நடனம்

இது உலகின் ஈர்ப்பு விசையில்லாத இடத்தில் நடைபெறும் முதலாவது இரவு நடனம் நிகழ்ச்சி வழங்கிய மகிழ்ச்சியாக அனுபவத்தை விவரிக்கும் காணொளி.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :