இந்த சீனப் புதிரை உங்களால் அவிழ்க்க முடியுமா?

இந்த சீனப் புதிரை உங்களால் அவிழ்க்க முடியுமா?

இந்த புதிர் அவர்களின் பொது சிந்தனைத் திறனை அதிகரித்து, கல்விக்கு வெளியிலும் அவர்களது சிந்தனையை ஊக்குவிக்கும் முயற்சி என்கின்றனர் சீனாவின் கல்வித் துறையினர்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: