பிளாஸ்டிக் பிரச்சனைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான தீர்வு

பிளாஸ்டிக் பிரச்சனைக்கு ஒரு வெற்றிகரமான தீர்வு

இந்த உலகுக்கே பிளாஸ்டிக் பொருட்களால் பிரச்சனை உள்ளது. நார்வே நாட்டில் அதற்கு தீர்வு உள்ளது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :