முதலைகளை மாலையிட்டு நேசிக்கும் பாகிஸ்தான் மக்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

முதலையை புனிதமாக போற்றும் பாகிஸ்தானி மக்கள்

  • 11 மார்ச் 2018

பாகிஸ்தானின் மன்கோஃபிரிலுள்ள பழம்பெரும் குடியேற்ற சமூகமான ஷீடிஸ்களுக்கு முதலை புனிதமானது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :