முதலையை புனிதமாக போற்றும் பாகிஸ்தானி மக்கள்

முதலையை புனிதமாக போற்றும் பாகிஸ்தானி மக்கள்

பாகிஸ்தானின் மன்கோஃபிரிலுள்ள பழம்பெரும் குடியேற்ற சமூகமான ஷீடிஸ்களுக்கு முதலை புனிதமானது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :