சிரியா: மக்களின் துயரத்தை பேசும் 'தத்ரூப ஓவியங்கள்' (புகைப்படத் தொகுப்பு)

ஏ.பி.ஸ்ரீதர் படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்

ஒரு தாய்நாடானது இரக்கம் மற்றும் ஏற்புத்தன்மையுடன் இருப்பதாக விளங்க வேண்டும். குறிப்பாக, கலவரங்கள் ஏற்படுகின்ற வேளையில் ஓர் அமைதியான, மகிழ்ச்சியான மற்றும் பாதுகாப்பினைத் தரும் ஓர் இடமாக அது இருத்தல் வேண்டும். ஆனால், அந்தத் தாய்நாடே உங்களை முழுதாக விழுங்கக் காத்திருக்கும் ஒரு யுத்தக் களமாக மாறினால் என்னவாகும்?

படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்

கால்கள் சோர்ந்துபோகும் வரையில் ஓட வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகிறது. முன்னெடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும், அமளியில் இருந்து தள்ளி வைக்கும் ஓரடியாக மாறுகிறது. இதுதான் சிரியாவின் இன்றைய நிலைமை. அங்கே சுதந்திரம் என்பதைத் தாண்டி உயிர்வாழ்வதற்கான போராட்டமே மேலோங்கி இருக்கிறது.அத்தகைய சிரியாவின் தற்போதைய நிலையினை பிரதானப்படுத்தும் வகையில் ஓவியர் ஏ.பி.ஸ்ரீதர் ஒரு கோட்டோவியத் தொடரை வரைந்திருக்கிறார். அந்தத் தொடரானது, சிரியா மக்களுக்கான உதவிக் கரங்களுக்கு ஓர் அழைப்பை விடுத்துள்ளது.

படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
Image caption ஓவியர் ஏ.பி.ஸ்ரீதர்

இந்த சமூகத்தின் ஒரு பகுதி தொலைத்துவிட்ட மனிதாபிமானம் மற்றும் இரக்ககுணம் போன்றவற்றிற்கான கவன ஈர்ப்பை கேட்டுள்ளது. இவரது ஓவியங்கள் துயரத்தைப் பேசுவதுடன்,  உடைந்து கிடக்கும் தேசமொன்றினைக் குணப்படுத்தும் முயற்சியில் உதவிக்கான அவசரத் தேவையை அறிவுறுத்துகிறது. அது மட்டுமல்லாமல், இந்த உலகத்தில் இருத்தலுக்கான மனித இனத்தின் போராட்டத்தினைக் குறிப்பதாக அமைந்துள்ளது.

படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்
படத்தின் காப்புரிமை ஏ.பி.ஸ்ரீதர்

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

தொடர்புடைய தலைப்புகள்