யேமென் போரில் கேடயமாக பயன்படுத்தப்படும் சிறார்கள்

யேமென் போரில் கேடயமாக பயன்படுத்தப்படும் சிறார்கள்

யேமென் போரில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து தரப்பினரும், சிறார்களை மோதலுக்காக பயன்படுத்தும் அவலம் நடக்கிறது. அதில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஹுதிக்கள்.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: