ஒரு மணி நேரம் இருளில் மூழ்கிய உலகின் முக்கிய நகரங்கள் #EarthHour

  • 25 மார்ச் 2018

பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காக இப்புவியின் முக்கியமான தலங்கள் அனைத்தும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இருளில் மூழ்கும்.

இப்படியாக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பிரசார முறை 2007 ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் தொடங்கப்பட்டது. இப்போது இதனை 187 நாடுகள் கடைப்பிடிக்கின்றன. சனிக்கிழமை (மார்ச் 24) இரவு உலகெங்கும் முக்கிய தலங்கள் அனைத்திலும் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் இந்தியா கேட் பகுதியில் விளக்குகள் அணைக்கப்பட்டன.

இந்தியா கேட், புது தில்லி

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

ஒபேரா ஹவுஸ் - சிட்னி, ஆஸ்திரேலியா

படத்தின் காப்புரிமை AFP
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை AFP
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

தேசிய அரங்கம் - பீஜிங், சீனா

படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

பெட்ரொனஸ் டவர்ஸ் - கோலா லம்பூர், மலேசியா

படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

தாய்பெய் 101 - தாய்பெய், தாய்வான்

படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

சூப்பர் ட்ரீஸ் (SuperTrees) - சிங்கப்பூர்

படத்தின் காப்புரிமை Reuters
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை Reuters
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

கதீட்ரல் - மாஸ்கோ, ரஷ்யா

படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை EPA
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

கொலோசியம் -ரோம், இத்தாலி

படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை Getty Images
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

பர்தீனன் ஆலயம் - ஏதென்ஸ், கிரேக்கம்

படத்தின் காப்புரிமை Reuters
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்படும் முன்
படத்தின் காப்புரிமை Reuters
Image caption விளக்குகள் அணைக்கப்பட்ட போது

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்:

தொடர்புடைய தலைப்புகள்