நடமாடும்போதே மூளையை ஸ்கேன் செய்யும் புதிய சாதனம் (காணொளி)

நடமாடும்போதே மூளையை ஸ்கேன் செய்யும் புதிய சாதனம் (காணொளி)

நோயாளிகள் நடமாடும்போது மூளையின் செயல்பாட்டை கண்டறியும் வகையில் புதிய ஸ்கேனர் கருவியை பிரிட்டனைச் சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கியுள்ளனர்.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: