திருமணத்தை விடுத்து அண்டார்டிக்காவில் ஆய்வு செய்யும் இந்திய பெண்

திருமணத்தை விடுத்து அண்டார்டிக்காவில் ஆய்வு செய்யும் இந்திய பெண்

பாரம்பரிய பிரிட்டிஷ்-இந்திய குடும்பத்தில் பிறந்து குடும்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட தொழில்முறை வாழ்க்கையை நேசிக்கும் மீனா.

குடும்ப வாழ்க்கைக்கு அப்பாற்பட்டு சாதிக்கத் துடிக்கும் ஒரு பெண்ணின் கதை இது.

பிற செய்திகள்

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: