நீராவி குளியலுக்கு வரும் சுறா மீன்கள்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

நீராவி குளியலுக்கு வரும் சுறா மீன்கள்

  • 25 மே 2018

இஸ்ரேலில் உள்ள மின் நிலையத்தில் இருந்து கடலில் கலக்கும் வெப்பமான நீரைத் தேடி ஏராளமான சுறா மீன்கள் வருகின்றன. கருத்தரித்த நிலையில் காணப்படும் அந்த சுறாக்களுக்கு அந்த கடல் பகுதி, ஆரோக்கியமான நீராவிக் குளியலிடமாக விளங்கி வருகிறது.

தொடர்புடைய தலைப்புகள்