பிறப்புறுப்பு சிதைப்பை முற்றிலும் ஒழித்த சூடான் கிராமம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

பிறப்புறுப்பு சிதைப்பை முற்றிலும் ஒழித்த சூடான் கிராமம்

  • 26 நவம்பர் 2018

சூடானில் 87% சிறுமிகளின் பிறப்புறுப்புகள் சிதைக்கப்படுகின்றன. பிறப்புறுப்பின் வெளிப்பகுதி வெட்டப்பட்டு, யோனியின் துளை தைக்கப்படும். ஆனால், நிலைமை மாறி வருகிறது.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :