மார்பெலும்பு இல்லாமல் பிறந்த குழந்தை இப்போது என்ன செய்கிறது?
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

மார்பெலும்பு இல்லாமல் பிறந்த குழந்தையின் போராட்டம்

வேனலோப் பிறக்கும்போதே அவளுக்கு மார்பெலும்பு இல்லை.

வெளியே இருந்த இதயத்தை அவளின் நெஞ்சுக்குள் பொறுத்த மூன்று அறுவை சிகிச்சைகள் செய்யப்பட்டன.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :

தொடர்புடைய தலைப்புகள்