தேனீக்களுக்கு விருப்பமான எத்தியோப்பிய மனிதர்

தேனீக்களுக்கு விருப்பமான எத்தியோப்பிய மனிதர்

கோசாவின் வீட்டுக்கு 15 ஆண்டுகளுக்கு முன் தேனீக்கள் வந்தன. பின்னர் அவை திரும்பவே இல்லை.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: