அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் 2020: டிரம்ப் Vs பைடன் - முன்னணியில் இருப்பது யார்?

  • விஷுவல் மற்றும் டேட்டா ஜர்னலிசம் அணி
  • பிபிசி
டிரம்ப் Vs பைடன்

அமெரிக்காவின் தற்போதைய அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப், மேலும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அந்த பதவியில் நீடிப்பாரா, இல்லையா என்பதை அந்த நாட்டு மக்கள் வரும் நவம்பர் 3ஆம் தேதி தீர்மானிக்க உள்ளனர்.

குடியரசு கட்சியை சேர்ந்த டிரம்பை எதிர்த்து, வரவிருக்கும் தேர்தலில் களம் காண்கிறார் ஜோ பைடன். அமெரிக்காவின் முன்னாள் அதிபர் பராக் ஒபாமாவின் ஆட்சிக்காலத்தில், துணை அதிபராக இருந்தவராக இவர் அறியப்பட்டாலும், உண்மையில் பைடன் 1970களிலிருந்தே அமெரிக்க அரசியலில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

தேர்தல் நாள் நெருங்கி வரும் நிலையில் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனங்கள், மக்கள் எந்த வேட்பாளரை விரும்புகிறார்கள் என்று கேட்டு நாட்டின் மனநிலையை அறிய முயற்சிக்கும்.

அதுபோன்ற கருத்துக்கணிப்புகளின் விவரங்களை தெரிந்துகொள்வது மட்டுமின்றி, யார் வெற்றி பெறுவார் என்பது குறித்து அவர்கள் சொல்ல கூடிய, சொல்ல முடியாத விடயங்களை இங்கே பார்ப்போம்.

தேசிய அளவில் யாருக்கு ஆதரவு?

தேசிய கணிப்புகளில் முன்னிலை யாருக்கு?

ஜனநாயக கட்சியினர்

பைடன்

52%

குடியரசு கட்சியினர்

டிரம்ப்

44%

தனி கணிப்புகள் அடிப்படையில் சராசரி வாக்களிப்பு விரும்பம்.

தேதி
பைடன்
டிரம்ப்
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 02 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Nov 01 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 31 52 44
Oct 30 52 43
Oct 30 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 29 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 28 52 43
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 27 51 42
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 26 51 43
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 25 51 42
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 24 51 43
Oct 23 51 42
Oct 23 51 42
Oct 22 51 43
Oct 22 51 43
Oct 21 51 43
Oct 21 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 20 51 43
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 19 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 18 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 17 52 42
Oct 16 52 42
Oct 16 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 15 52 42
Oct 14 52 42
Oct 14 52 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 13 53 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 12 52 42
Oct 11 53 42
Oct 11 53 42
Oct 10 52 42
Oct 10 52 42
Oct 09 52 42
Oct 09 52 42
Oct 08 52 42
Oct 07 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 06 52 42
Oct 05 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 04 51 42
Oct 03 51 43
Oct 03 51 43
Oct 02 51 42
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Oct 01 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 30 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 29 51 43
Sep 28 50 43
Sep 27 50 43
Sep 27 50 43
Sep 26 50 43
Sep 25 50 43
Sep 25 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 24 50 43
Sep 23 51 43
Sep 23 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 22 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 21 51 43
Sep 20 51 43
Sep 20 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 19 51 43
Sep 18 50 43
Sep 17 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 16 51 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 15 50 43
Sep 14 51 43
Sep 14 51 43
Sep 13 51 43
Sep 12 51 43
Sep 12 51 43
Sep 11 51 43
Sep 10 51 43
Sep 10 51 43
Sep 09 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 08 51 43
Sep 07 50 42
Sep 06 50 42
Sep 06 50 42
Sep 05 51 43
Sep 04 51 42
Sep 04 51 42
Sep 03 51 42
Sep 02 51 43
Sep 02 51 43
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Sep 01 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 31 50 42
Aug 30 50 41
Aug 30 50 41
Aug 29 51 42
Aug 28 51 43
Aug 28 51 43
Aug 27 51 43
Aug 26 50 43
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 25 50 42
Aug 24 50 42
Aug 23 50 42
Aug 22 50 42
Aug 21 50 42
Aug 20 50 42
Aug 19 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 18 50 42
Aug 17 50 42
Aug 16 50 42
Aug 15 50 42
Aug 15 50 42
Aug 14 50 42
Aug 14 50 42
Aug 13 50 41
Aug 12 50 42
Aug 12 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 11 50 42
Aug 10 50 41
Aug 09 49 41
Aug 08 49 41
Aug 07 49 41
Aug 06 50 41
Aug 05 50 42
Aug 04 50 42
Aug 04 50 42
Aug 03 50 42
Aug 02 50 42
Aug 01 50 42
Jul 31 50 42
Jul 30 50 42
Jul 29 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 28 49 41
Jul 27 50 42
Jul 26 51 41
Jul 25 51 41
Jul 24 51 41
Jul 23 51 41
Jul 22 50 41
Jul 21 50 41
Jul 21 50 41
Jul 20 50 41
Jul 19 51 41
Jul 18 51 41
Jul 17 50 41
Jul 16 50 41
Jul 15 50 41
Jul 15 50 41
Jul 14 50 40
Jul 14 50 40
Jul 13 51 40
Jul 12 51 40
Jul 12 51 40
Jul 11 49 40
Jul 10 49 40
Jul 09 49 40
Jul 08 49 40
Jul 07 50 41
Jul 07 50 41
Jul 06 49 41
Jul 05 49 40
Jul 04 49 40
Jul 03 49 40
Jul 02 49 40
Jul 01 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 30 50 41
Jun 29 50 41
Jun 28 49 41
Jun 27 50 40
Jun 26 50 40
Jun 25 50 41
Jun 24 50 41
Jun 23 50 40
Jun 23 50 40
Jun 22 50 41
Jun 22 50 41
Jun 21 50 41
Jun 20 50 41
Jun 19 50 41
Jun 18 51 41
Jun 17 50 41
Jun 16 50 41
Jun 16 50 41
Jun 15 49 41
Jun 14 50 42
Jun 13 49 41
Jun 12 49 41
Jun 11 49 42
Jun 10 49 42
Jun 09 49 42
Jun 08 49 42
Jun 07 49 42
Jun 06 49 42
Jun 05 49 42
Jun 04 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 03 49 42
Jun 02 48 41
Jun 02 48 41
Jun 01 48 42
Jun 01 48 42
May 31 48 42
May 30 48 43
May 29 48 43
May 28 48 43
May 27 48 42
May 26 48 42
May 25 48 42
May 24 48 42
May 23 48 43
May 22 48 43
May 21 48 43
May 20 48 43
May 19 48 43
May 19 48 43
May 18 49 44
May 17 49 44
May 16 49 44
May 15 49 44
May 14 49 43
May 14 49 43
May 13 48 43
May 12 47 43
May 11 48 43
May 10 48 43
May 09 47 42
May 08 48 42
May 07 48 42
May 06 48 42
May 05 48 42
May 04 48 42
May 03 47 42
May 02 48 42
May 01 48 42
Apr 30 48 42
Apr 29 48 42
Apr 28 48 42
Apr 28 48 42
Apr 27 49 42
Apr 26 49 42
Apr 25 49 42
Apr 24 48 42
Apr 23 48 42
Apr 22 48 42
Apr 21 48 42
Apr 20 48 43
Apr 19 49 43
Apr 18 49 43
Apr 17 49 42
Apr 16 49 42
Apr 15 48 42
Apr 14 48 42
Apr 13 48 42
Apr 12 48 42
Apr 11 48 42
Apr 10 48 42
Apr 09 48 42
Apr 08 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 07 48 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 06 49 42
Apr 05 48 43
Apr 04 48 43
Apr 03 48 43
Apr 02 48 43
Apr 01 49 44
Mar 31 49 45
Mar 30 49 45
Mar 29 49 45
Mar 28 49 45
Mar 27 49 45
Mar 26 49 45
Mar 25 49 44
Mar 24 49 43
Mar 24 49 43
Mar 23 50 44
Mar 22 50 44
Mar 21 52 42
Mar 20 52 43
Mar 19 52 43
Mar 18 52 42
Mar 17 52 42
Mar 16 52 43
Mar 15 52 43
Mar 14 52 43
Mar 13 52 43
Mar 12 52 43
Mar 11 51 43
Mar 10 50 43
Mar 09 51 42
Mar 08 51 42
Mar 07 50 43
Mar 06 49 45
Mar 05 49 45
Mar 04 49 45
Mar 03 49 45
Mar 02 49 45
Mar 01 50 45
Feb 29 50 45
Feb 28 50 45
Feb 27 50 44
Feb 26 50 45
Feb 25 50 45
Feb 24 50 45
Feb 23 50 45
Feb 22 50 45
Feb 21 50 44
Feb 20 50 44
Feb 19 50 44
Feb 18 50 44
Feb 17 51 44
Feb 17 51 44
Feb 16 50 44
Feb 15 50 43
Feb 14 50 43
Feb 13 50 43
Feb 12 50 46
Feb 11 50 44
Feb 10 50 44
Feb 09 50 44
Feb 08 49 44
Feb 07 49 44
Feb 06 49 44
Feb 05 50 46
Feb 04 50 45
Feb 03 50 45
Feb 02 50 45
Feb 01 50 44
Jan 31 50 44
Jan 30 50 44
Jan 29 50 44
Jan 28 50 44
Jan 27 50 45
Jan 26 50 45
Jan 25 50 45
Jan 24 50 46
Jan 23 50 46
Jan 23 50 46
Jan 22 50 44
Jan 21 51 45
Jan 20 51 45
Jan 19 51 45
Jan 18 48 46
Jan 17 48 46
Jan 16 48 46
Jan 15 48 46
Jan 14 48 46
Jan 13 48 46
Jan 12 48 46
Jan 11 48 46

30 days until தேர்தல் நாள்

கணிப்புகளைப் பற்றிய பிபிசியின் அலசல் கடந்த 14 நாள்களில் வெளியான தனித்தனி தேசியக் கணிப்புகளைப் பார்க்கிறது. அவை காட்டும் மதிப்புகளின் வரிசையில் நடு மதிப்பை கொண்டு நிலவரத்தை காட்டும் கோடுகளை வரைகிறது.

ஒட்டுமொத்தமாக, நாடு முழுவதும் ஒரு வேட்பாளர் எவ்வளவு பிரபலமானவர் என்பதற்கு தேசிய அளவிலான கருத்துக்கணிப்புகள் ஒரு நல்ல வழிகாட்டி. ஆனால் அவை தேர்தலின் முடிவைக் கணிக்கும் வழியாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

உதாரணமாக, 2016ஆம் ஆண்டில், தேர்தலில் முன்னிலை வகித்த ஹிலாரி கிளிண்டன், டொனால்டு டிரம்பை விட கிட்டத்தட்ட மூன்று மில்லியன் வாக்குகள் அதிகம் பெற்றார். ஆனாலும் அவர் தேர்தலில் வெற்றிபெறவில்லை. ஏனென்றால், அமெரிக்கா 'எலக்டோரல் காலேஜ்' வாக்குகள் எனப்படும் வாக்காளர் தொகுதிகள் முறையைப் பின்பற்றுகிறது. எனவே, அதிக வாக்குகளைப் பெறுவது என்பது எப்போதும் தேர்தலில் வெற்றியை நிர்ணயிப்பதல்ல.

வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் பெரிய மாகாணங்களில் சமீபத்திய கருத்துக் கணிப்பு சராசரி

அதிக தகவலைப்பார்க்க ஸ்க்ரோல் செய்யவும்
அட்டவணையில் ஒரு பத்தியை ஏறு வரிசையிலோ இறங்கு வரிசையிலோ பிரித்துப் பார்க்க பத்தி தலைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
அரிசோனா 47.9% 47.0% டிரம்ப் + 3.6%
ஐயோவா 45.6% 47.6% டிரம்ப் + 9.5%
ஒஹாயோ 46.3% 47.3% டிரம்ப் + 8.2%
ஃப்ளோரிடா 47.9% 47.0% டிரம்ப் + 1.2%
டெக்சாஸ் 46.5% 47.8% டிரம்ப் + 9.1%
நவாடா 48.7% 46.3% கிளிண்டன் + 2.4%
நியூ ஹாம்ஷெர் 53.4% 42.4% கிளிண்டன் + 0.4%
பென்சில்வேனியா 48.7% 47.5% டிரம்ப் + 0.7%
மிச்சிகன் 50.0% 45.8% டிரம்ப் + 0.2%
மின்ஸொட்டா 48.0% 43.7% கிளிண்டன் + 1.5%
வட கலிஃபோர்னியா 47.6% 47.8% டிரம்ப் + 3.7%
வர்ஜினியா 51.7% 40.3% கிளிண்டன் + 5.4%
விஸ்கான்ஸின் 51.0% 44.3% டிரம்ப் + 0.8%
ஜார்ஜியா 47.2% 48.2% டிரம்ப் + 5.2%

முழுமையாக பார்க்க ப்ரௌசரை அப்டேட் செய்யுங்கள்

ஆதாரம்: US Census கடைசியாக பதிவேற்றியது : 03/11

இதையெல்லாம் ஒருபுறம் ஒதுக்கிவிட்டு பார்த்தோமானால், இந்த ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே பெரும்பாலான நேரங்களில் ஜோ பைடனே முன்னிலையில் நீடிக்கிறார். குறிப்பாக, சமீபத்திய வாரங்களில் தேசிய அளவில் அவரது ஆதரவு 50 சதவீதத்தை ஒட்டியே உள்ளது.

எந்தெந்த மாகாணங்கள் வெற்றியை நிர்ணயிக்கும்?

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலை பொருத்தவரை, ஒரு வேட்பாளர் அதிக வாக்குகளை பெறுவதை விட அதை எங்கு பெறுகிறார் என்பதே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை 2016ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் ஹிலாரி கிளிண்டனின் பெற்ற அனுபவம் உணர்த்தியுள்ளது.

பெரும்பாலான மாகாணங்கள் கிட்டத்தட்ட எப்போதுமே ஒரே மாதிரியாக வாக்களிக்கின்றன, அதாவது ஒரு சில மாகாணங்கள் மட்டுமே இரு வேட்பாளர்களும் வெற்றிபெற வாய்ப்புள்ளவையாக உள்ளன. தேர்தலில் வெற்றி, தோல்வியை நிர்ணயிக்கும் இந்த மாகாணங்களே 'போர்க்கள மாகாணங்கள்' என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

'எலக்டோரல் காலேஜ்' வாக்குகள் எனப்படும் வாக்காளர் தொகுதிகள் எத்தனையை ஒருவர் கைப்பற்றுகிறார் என்பதை வைத்தே அதிபர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார். ஒவ்வொரு மாகாணமும் மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப, குறிப்பிட்ட எலக்டோரல் காலேஜ் வாக்குகளைப் பெற்றிருக்கும். மொத்தம் உள்ள 538 எலக்டோரல் காலேஜ் வாக்குகளில், 270 அல்லது அதற்கும் மேலான வாக்குகளைப் பெறும் வேட்பாளர்தான் வெற்றியாளர்.

மேற்குறிப்பிட்ட வரைப்படத்தில் உள்ளபடி, ஒரு சில மாகாணங்களில் மற்ற மாகாணங்களை விட மிக அதிகளவிலான எலக்டோரல் காலேஜ்கள் உள்ளதால், வேட்பாளர்கள் அவற்றில் ஒப்பீட்டளவில் அதிக காலம் பிரசாரம் செய்கிறார்கள்.

வெற்றியை நிர்ணயிக்கும் மாகாணங்களில் முன்னணியில் இருப்பது யார்?

தற்போதைய சூழ்நிலையில், போர்க்கள மாகாணங்களில் ஜோ பைடனுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால், இன்னும் நிறைய தூரம் செல்ல வேண்டியிருக்கிறது, குறிப்பாக டொனால்டு டிரம்ப் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் என்பதால் களநிலவரம் குறுகிய காலத்திலேயே மாறக்கூடும்.

மிஷிகன், பென்சில்வேனியா, விஸ்கான்சின் ஆகிய மாகாணங்களில் பைடன் வலுவான முன்னிலையில் இருப்பதாக கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. தொழில்துறைகள் நிறைந்த இதே மூன்று மாகாணங்களில் 2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்தலில் டிரம்ப் ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைவான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் வெற்றி பெற்றிருந்தார்.

அதே சமயத்தில் டிரம்ப், கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு அதிக வாக்கு வித்தியாசத்தில், அதாவது 8-10 சதவீத வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்ற போர்க்கள மாகாணங்களான ஓஹியோ, டெக்சாஸ் மற்றும் லோவா உள்ளிட்டவற்றில் அவரது தற்போதைய வெற்றிவாய்ப்பு மோசமான நிலையில் உள்ளதால், அவரது பிரசார குழுவினரை சங்கடத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த மூன்று மாகாணங்களிலும் தற்போது பைடனின் கையே ஓங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த களநிலவரத்துக்கு வலுசேர்க்கும் வகையில், இதுதொடர்பான கருத்துக் கணிப்புகளை வழக்கம்போலவே "போலியானவை" என்று விமர்சித்த டிரம்ப், கடந்த ஜூலை மாதம் தனது பிரசார குழுவின் மேலாளரை மாற்றினார்.

ஆனால், இவற்றை மட்டும் காரணமாக கொண்டு இறுதி முடிவுக்கு வந்துவிட முடியாது. டிரம்ப் தனது பதவியை தக்கவைப்பதற்கான வாய்ப்பு இன்னமும் இருக்கவே செய்கின்றன.

கொரோனா வைரஸ் விவகாரம் டிரம்ப்பின் வெற்றிவாய்ப்பை குறைத்துள்ளதா?

கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவல் இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்து அமெரிக்காவில் தலைப்புச் செய்திகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் டிரம்ப் தலைமையிலான நிர்வாகம் எடுத்த நடவடிக்கைகளுக்கு ஒருமித்த ஆதரவோ, எதிர்ப்போ இல்லாத கலவையான சூழ்நிலை நிலவுகிறது.

மார்ச் மாதத்தின் நடுப்பகுதியில் கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவலை தேசிய அவசரநிலையாக அறிவித்து, வைரஸ் பரவுவதைத் தடுக்க 50 பில்லியன் டாலர்களை மாகாண அரசுகளுக்கு வழங்கியதன் மூலம் டிரம்பின் அணுகுமுறைக்கு ஆதரவு அதிகரித்தது. இந்த கட்டத்தில், 55% அமெரிக்கர்கள் அவரது நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளித்ததாக முன்னணி கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனமான இப்சோஸ் வெளியிட்ட தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆனால் ஜனநாயக கட்சியினரிடமிருந்து அவருக்கு கிடைத்த ஆதரவு அதன்பிறகு மறைந்துவிட்டது, குடியரசு கட்சியினர், தொடர்ந்து தங்கள் அதிபரை ஆதரித்தனர்.

அமெரிக்காவின் தெற்கு மற்றும் மேற்குப்பகுதியிலுள்ள நகரங்களில் கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவல் மீண்டும் தீவிரமடைய தொடங்கியுள்ளதால் டிரம்பின் நடவடிக்கைகள் குறித்து அவரது ஆதரவாளர்களே கேள்வியெழுப்ப தொடங்கிவிட்டதாக மிக சமீபத்தில் வெளியான தரவுகள் குறிப்பிடுகின்றன. அதாவது, ஜூலை மாதத்தின் தொடக்கத்தில் குடியரசு கட்சிக்கான ஆதரவு 78 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது.

இதன் காரணமாகவே கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவல் குறித்த விவகாரத்தில் டிரம்பின் நிலைப்பாட்டில் சமீபகாலமாக உற்சாகம் குறைந்து காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.

மேலும், நோய்த்தொற்று பரவத் தொடங்கி பல மாதங்கள் ஆன நிலையில், சமீபத்தில் முதன்முறையாக முகக்கவசம் அணிய தொடங்கிய டிரம்ப், அமெரிக்கர்கள் கண்டிப்பாக முகக்கவசம் அணிந்துகொள்ள வேண்டுமென்று அழைப்பு விடுத்திருந்தார். மேலும், முகக்கவசங்கள் நோய்த்தொற்று பரவலில் "ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக் கூடும்" என்றும் அது "தேசபக்தியை" காட்டுவதாகவும் கூறினார்.

வாஷிங்டன் பல்கலைக்கழக வல்லுநர்களால் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஆய்வு மாதிரி, தேர்தல் நாளில் அமெரிக்காவில் கொரோனா இறப்பு எண்ணிக்கை 250,000ஐ கடந்திருக்கும் என்று கணித்துள்ளது.

கருத்துக்கணிப்புகளை நம்ப முடியுமா?

2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகளை எடுத்துக்காட்டாக கொண்டு ஒட்டுமொத்தமாக கருத்துக்கணிப்புகள் தவறானவை என்று எளிதில் கூறி விட முடியும், இதையே டிரம்பும் அடிக்கடி செய்கிறார். ஆனால், இது முற்றிலும் உண்மையில்லை.

பெரும்பாலான தேசிய அளவிலான கருத்துக்கணிப்புகளில் ஹிலாரி கிளிண்டன் ஒருசில சதவீத வித்தியாசத்தில் முன்னிலையில் இருந்தார். இருப்பினும், அவை தவறானவை என்று கருத முடியாது. ஏனெனில் அவர் தனது போட்டியாளரை விட மூன்று மில்லியன் வாக்குகள் அதிகமாக வென்றார்.

வரைபடம்

உலகம் முழுவதும் உறுதி செய்யப்பட்ட தொற்றுகள்

Group 4

முழுமையாக பார்க்க பிரௌசரை அப்டேட் செய்யுங்கள்

ஆதாரம்: ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம், தேசிய பொது சுகாதார முகமைகள்

கடைசியாக பதிவு செய்யப்பட்டது 5 ஜூலை, 2022, பிற்பகல் 1:29 IST

2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல் குறித்த கருத்துக்கணிப்பில் ஒரு சில தடுமாற்றங்கள் இருக்கவே செய்தன. அதாவது, கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனங்கள், பட்டப்படிப்பு இல்லாத வாக்காளர்களின் எண்ணவோட்டத்தை சரிவர வெளிப்படுத்த தவறின. இதனால், சில போர்க்கள மாகாணங்களில் டிரம்புக்கு இருந்த ஆதரவு தேர்தல் முடிவுகள் வரும் வரை வெளிப்படவில்லை. இந்த பிரச்சனையை தற்போது பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனங்கள் சரிசெய்துவிட்டன.

ஆனால், கொரோனா வைரஸ் நோய்த்தொற்று பரவலின் காரணமாக, முன்னெப்போதுமில்லாத வகையில் வரவிருக்கும் தேர்தலில் நிச்சயமற்றத்தன்மை நிலவுகிறது. இந்த விவகாரம் மக்களின் தனிப்பட்ட உடல்நலன் மட்டுமின்றி நாட்டின் பொருளாதாரத்திலும் தாக்கத்தை செலுத்துவது தேர்தலில் எதிரொலிக்கக் கூடும். மேலும், தேர்தல் நடப்பதற்கு வெகுகாலத்திற்கு முன்பே வெளியாகும் இந்த கருத்துக்கணிப்புகளை எச்சரிக்கையுடனே அணுக வேண்டும்.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: