ஈகை திருநாள்: ஆடுகள் வெட்டப்படுவதைக் கண்டு கலங்கும் ஓர் இஸ்லாமியப் பெண்ணின் கதை

ஈகை திருநாள்: ஆடுகள் வெட்டப்படுவதைக் கண்டு கலங்கும் ஓர் இஸ்லாமியப் பெண்ணின் கதை

ஈகை திருநாள்: ஆடுகள் வெட்டப்படுவதைக் கண்டு கலங்கும் ஓர் இஸ்லாமியப் பெண்ணின் கதை. ஆடுகள் வெட்டப்படும் காட்சியை என்னால் காண முடியாது என வருந்துகிறார் அவர்.பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :