ஆப்கானிஸ்தானைப் பிடித்தபின் தாலிபன்கள் நடத்திய முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு

ஆப்கானிஸ்தானைப் பிடித்தபின் தாலிபன்கள் நடத்திய முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு

ஆப்கானிஸ்தானைப் பிடித்தபின் தாலிபன்கள் நடத்திய முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு - என்ன சொன்னார்கள்? எதிர்ப்பாளர்களுக்கு அவர்கள் விடுத்த செய்தி என்ன?

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ்: