கண் பார்வை பாதித்த பிறகும் மலை ஏறும் தாகத்தை விடாமல் உச்சிக்கு சென்று சாதித்த மனிதரின் கதை.

கண் பார்வை பாதித்த பிறகும் மலை ஏறும் தாகத்தை விடாமல் உச்சிக்கு சென்று சாதித்த மனிதரின் கதை.

பார்வை பாதித்த பிறகும் மலை ஏறும் தாகத்தை விட்டுவிடாமல் உச்சிக்கு சென்று சாதித்த மனிதரின் கதை.

பிற செய்திகள்:

சமூக ஊடகங்களில் பிபிசி தமிழ் :