வட அமெரிக்காவில் முதல் இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகம்
ஒலிபரப்பு மென்பொருள் உங்கள் கணினியில் இல்லை

வட அமெரிக்காவில் முதல் இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகம்

கனடாவின் டொரொண்டோ நகரில், இஸ்மாயிலி முஸ்லிம்கள் புதிய இஸ்லாமிய அருங்காட்சியகம் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளனர். முழுக்க இஸ்லாமிய கலைப்படைப்புகளுக்கென வட அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்படும் முதல் அருங்காட்சியகம் இதுதான்.